تست IPG همراه توکن

قوانین سایت | بنیاد خیریه شاخه امید طوبی

قوانین سایت

_

قوانین سایت

قوانین سایت عبارتند از:

  1. فعالیت این وبسایت زیر نظر و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.
  2. اعضا یا حامیان موسسه درصورتی که کمک خود را به صورت نقدی وانلاین انجام دهندهیچ مسئولیتی درقبال عودت وجه پرداختی موسسه ندارد.
  3. مددجویان عضو موسسه برای دریافت وام قرض الحسنه باید معادل مبلغ وام طلا با فاکتور تحویل نمایند.
  4. مددجویان عضو موسسه برای دریافت وام قرض الحسنه باید دوعدد چک به عنوان ضمانت تحویل نمایند.