شرح کار قرض الحسنه

_

شرح کار قرض الحسنه

روند کاری ارائه وام قرض الحسنه

موسسه خیریه از ابتدای سال ۱۳۸۵ کارِ بخش قرض الحسنه را شروع و تا به امروز بیش از ۱۳۲۰۰ وام را در اختیار افراد نیازمند قرار داده و در حال حاضر بیش از ۵۰۰ وام در بخش بازپرداخت است.

اقساط آن به صورت کوتاه و بلند مدت و بدون هیچگونه کارمزدی بوده و بازپرداخت از طریق دفترچه و به صورت حضوری و یا از طریق دستگاههای خودپرداز مقدور میباشد.