تست IPG همراه توکن

شرح مددجو | بنیاد خیریه شاخه امید طوبی

شرح مددجو

_

شرح مددجو

شرح حال مددجویان…

ایتام

خانم اشرف.ب_ پدرخانواده حدوداً 8سال است فوت کرده وخانواده شامل 3 فرزند پسر و1 دختر می باشد. دوپسر خانواده دچاربیماری سمابوده وتوسط حمایت کمیته امداد در منطقه ای دورافتاده از ورامین یک خانه 50 متری خریداری کرده اند،خودخانم اشرف.ب مبتلابه قندخون است وانسولین مصرف می کند.

امکانات داده شده شامل: خواربار+هزینه خواربار+پوشاک+هزینه درمان

 

بدسرپرست

خانم پوران.خ _ همسر ایشان اعتیاد به مواد مخدر از قبیل شیشه و کراک دارد.خانواده دارای دودختر میباشد که در مقطع دبستان تحصیل می کنند،مادر به خاطر عدم توانایی درپرداخت کرایه خانه دریک پارکینگ به همراه مادرشوهر وخواهر وب رادرشوهر زندگی میکند.امکانات خانواده بسیارمحدود است ایشان برای تامین معاش خانواده درمنزل بسته بندی جوراب وغیره انجام میدهند.

امکانات داده شده شامل: خواربار+پوشاک+هزینه تحصیل+هزینه های متفرقه آب وگازوغیره

 

بی سرپرست – طلاق

خانم فریبا.م_ بخاطراعتیاد شوهر از ایشان طلاق گرفته و به همین دلیل حضانت فرزندان را نیز برعهده گرفته است وهیچ گونه نفقه ای ازطرف شوهر دریافت نمی کند، ازاین رو باکار در منازل مردم امورات خود را می گذراند.ایشان مستاجراست ودارای 3فرزند ،2 پسر و1  دختر می باشد.فرزندان ایشان محصل هستند تمام خانواده دریک پارکینگ که دارای یک اتاق وحمام وتوالت است زندگی میکنند.

 

بیمار

آقای ق_ایشان مستاجر می باشد البته دریک کارگاه بافت نخ وپارچه دربازارتهران – دارای همسر و سه فرزند است.خانه فاقد هرگونه امکانات رفاهی مثل حمام و آشپزخانه و لوله کشی گاز است- وی دچار بیماری کلیوی ودیالیز به صورت  15روز یک بارمی شود ،دخترشان عقد کرده ودانشجو است- دختر دیگرشان محصل کلاس سوم راهنمایی است و بخاطر شرایط بد منزل یکبار دست به خودکشی زده – پسرشان کلاس اول راهنمایی است (آقای ق)در حین مراجعه برای انجام دیالیز زمین خورده وشکستگی مهره پیدا کرده واکنون از ویلچر نیزاستفاده می کند.