تست IPG همراه توکن

زمینه فعالیت | بنیاد خیریه شاخه امید طوبی

زمینه فعالیت

_

زمینه فعالیت

برنامه های آتی بنیاد خیریه شاخه امید طوبی

موسسه خیریه شاخه امید طوبی در جهت حمایت و توانمندسازی زنان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و ایتام از تولد تا خودکفایی فعالیت مینماید و خدماتی شامل :

* تهیه و واگذاری سبد کالا شامل گوشت ، برنج ، روغن ،رب ،حبوبات ، تن ماهی و …

* مستمری ماهیانه ، شش ماهه ، سالانه

* تهیه مسکن به صورت رهن و اجاره

* تامین لوازم زندگی

* تامین هزینه های تحصیلی ، آموزشی و دانشگاهی فرزندان تحت پوشش

* توانمند سازی و خود کفایی بانوان سرپرست خانواده

* پرداخت جهیزیه و کمک هزینه ازدواج

* تهیه سیسمونی

* تهیه و واگذاری پوشاک نو ، هر شش ماه یکبار

* پرداخت هزینه های دارو و درمان

* ارائه وام قرض الحسنه

را به این افراد ارائه میدهد.