گزارش هفتگی

کمک های غیر نقدی موسسه خیریه طوبی :

نوع                                   تعداد                        ارزش ریالی

اجاق گاز                              1                          1.000.000

پوشاک                                4                          5.280.000

سبد خوار و بار کامل               7                          18.045.000

لوازم منزل                            2                         3.000.000

 

کمک های نقدی موسسه خیریه طوبی :

نوع                                   تعداد                        ارزش ریالی

الباقی خوار و بار                    3                           2.000.000

پرداختی حامی                    15                          12.300.000

جمع کل :                           32                         41.625.000

 

نمونه : تحویل 2 تخته فرش 12 متری به خانم های حسینی و خوشخو

 

 

اخبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.